News Headline Summary

Shanghai Composite Index closes down -0.14% to 2,114.03

Best performers
- Shanxi Antai (+10.13%)
- Changlin (+10.08%)
- Fujian Xiamen (+10.07%)
Worst performers
- Jiangsu Kanion (-7.02%)
- Guangzhou Dong (-5.48%)
- Guangdong Guan (-5.35%)

Print 07:01, 05 Nov 2012 - Asian Equities - Source: Newswires